Point4DConverter.ConvertTo(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object, Type) Yöntem

Tanım

Bir Point4D yapıyı belirtilen türe dönüştürmeye çalışır.Attempts to convert a Point4D structure to a specified type.

public:
 override System::Object ^ ConvertTo(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context, System::Globalization::CultureInfo ^ culture, System::Object ^ value, Type ^ destinationType);
public override object ConvertTo (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, System.Globalization.CultureInfo culture, object value, Type destinationType);
override this.ConvertTo : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * System.Globalization.CultureInfo * obj * Type -> obj
Public Overrides Function ConvertTo (context As ITypeDescriptorContext, culture As CultureInfo, value As Object, destinationType As Type) As Object

Parametreler

context
ITypeDescriptorContext

Bir türün bağlam bilgilerini açıklar.Describes the context information of a type.

culture
CultureInfo

Dönüştürme sırasında dikkate alındığı CultureInfo.The CultureInfo which is respected when converting.

value
Object

Point4DDönüştürülecek yapı.The Point4D structure to convert.

destinationType
Type

Bu Point4D yapının dönüştürüldüğü tür.The type this Point4D structure is converted to.

Döndürülenler

Object

Bu yapıyı dönüştürmeden oluşturulan nesne Point4D .The object created from converting this Point4D structure.

Şunlara uygulanır