Quaternion.Subtraction(Quaternion, Quaternion) Operatör

Tanım

Belirtilen dördede bir başkasına çıkartır.Subtracts a specified quaternion from another.

public:
 static System::Windows::Media::Media3D::Quaternion operator -(System::Windows::Media::Media3D::Quaternion left, System::Windows::Media::Media3D::Quaternion right);
public static System.Windows.Media.Media3D.Quaternion operator - (System.Windows.Media.Media3D.Quaternion left, System.Windows.Media.Media3D.Quaternion right);
static member ( - ) : System.Windows.Media.Media3D.Quaternion * System.Windows.Media.Media3D.Quaternion -> System.Windows.Media.Media3D.Quaternion
Public Shared Operator - (left As Quaternion, right As Quaternion) As Quaternion

Parametreler

left
Quaternion

Çıkarıdan çıkarılacak dördeley.Quaternion from which to subtract.

right
Quaternion

İlk dördeden çıkarmak için dördeden çıkarıy.Quaternion to subtract from the first quaternion.

Döndürülenler

Çıkarma işlemi sonucu olan dördey.Quaternion that is the result of subtraction.

Şunlara uygulanır