PixelFormatChannelMask Yapı

Tanım

Belirli bir piksel biçimi için bit maskesini ve Shift 'i tanımlar.Defines the bit mask and shift for a specific pixel formats.

public value class PixelFormatChannelMask
public struct PixelFormatChannelMask
type PixelFormatChannelMask = struct
Public Structure PixelFormatChannelMask
Devralma
PixelFormatChannelMask

Özellikler

Mask

Bir renk kanalının bit maskesini alır.Gets the bitmask for a color channel. Değer hiçbir şekilde 0xFFFFFFFF değerine eşit olmayacaktır.The value will never be greater then 0xffffffff.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

Equals(PixelFormatChannelMask, PixelFormatChannelMask)

İki piksel biçimli kanal maskesinin eşit olup olmadığını belirler.Determines if two pixel format channel masks are equal.

GetHashCode()

Maske için bir karma kodu alır.Retrieves a hash code for the mask.

İşleçler

Equality(PixelFormatChannelMask, PixelFormatChannelMask)

, PixelFormatChannelMask Eşitlik için iki örneği karşılaştırır.Compares two PixelFormatChannelMask instances for equality.

Inequality(PixelFormatChannelMask, PixelFormatChannelMask)

PixelFormatChannelMaskEşitsizlik için iki örneği karşılaştırır.Compares two PixelFormatChannelMask instances for inequality.

Şunlara uygulanır