PointCollection.Add(Point) Yöntem

Tanım

Sonuna bir ekler Point PointCollection .Adds a Point to the end of the PointCollection.

public:
 virtual void Add(System::Windows::Point value);
public void Add (System.Windows.Point value);
abstract member Add : System.Windows.Point -> unit
override this.Add : System.Windows.Point -> unit
Public Sub Add (value As Point)

Parametreler

value
Point

PointÖğesinin sonuna eklemek için PointCollection .The Point to add to the end of the PointCollection.

Uygulamalar

Özel durumlar

value, null değeridir.value is null.

PointCollectionSalt okunurdur.The PointCollection is read-only.

-veya--or- PointCollectionSabit bir boyuta sahiptir.The PointCollection has a fixed size.

Açıklamalar

Tipik uygulamalarından farklı olarak ICollection<T>.Add , bu uygulama bir ArgumentException null (Nothing) başvurusu eklemeye çalışırsanız bir oluşturur.Unlike typical implementations of ICollection<T>.Add, this implementation throws an ArgumentException if you attempt to add a null (Nothing) reference.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.