PointCollection.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Üzerinde yineleyebilir bir Numaralandırıcı döndürür PointCollection .Returns an enumerator that can iterate through the PointCollection.

public:
 System::Windows::Media::PointCollection::Enumerator GetEnumerator();
public System.Windows.Media.PointCollection.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Windows.Media.PointCollection.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As PointCollection.Enumerator

Döndürülenler

PointCollection.Enumerator

PointCollection.EnumeratorÜzerinde yinelemek için kullanılabilecek bir PointCollection .An PointCollection.Enumerator that can be used to iterate through the PointCollection.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.