PointCollection.IList.Contains(Object) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz Contains(Object) ..For a description of this member, see Contains(Object).

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametreler

value
Object

Objectİçinde yerini bulmak için PointCollection .The Object to locate in the PointCollection.

Döndürülenler

Boolean

trueObjectöğesinde bulunursa PointCollection ; Aksi durumda, false .true if the Object is found in the PointCollection; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca PointCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.