PointCollection.IList.Remove(Object) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz Remove(Object) ..For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametreler

value
Object

ObjectÖğesinden kaldırmak için PointCollection .The Object to remove from the PointCollection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca PointCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.