TextHintingMode Sabit listesi

Tanım

Statik veya animasyonlu metnin işleme davranışını tanımlar.Defines the rendering behavior of static or animated text.

public enum class TextHintingMode
public enum TextHintingMode
type TextHintingMode = 
Public Enum TextHintingMode
Devralma
TextHintingMode

Alanlar

Animated 2

İşleme altyapısı, en yüksek animasyonlu kaliteyle metin işler.The rendering engine renders text with the highest animated quality.

Auto 0

İşleme altyapısı, animasyonlu veya statik metin için uygun kalite ayarlarına sahip metin çizip çizmeyeceğinizi otomatik olarak belirler.The rendering engine automatically determines whether to draw text with quality settings appropriate for animated or static text.

Fixed 1

İşleme altyapısı, en yüksek statik kaliteyle metin işler.The rendering engine renders text with the highest static quality.

Açıklamalar

Statik metin için sabit ' i kullanın.For static text, use Fixed.

Animasyonlu metin için animasyon kullanarak metin kalitesi maliyetinde daha yumuşak animasyonlara izin verin.For animated text, use Animated to allow for smoother animations at the cost of text quality.

Şunlara uygulanır