ToleranceType Sabit listesi

Tanım

Bir hata toleransı değerinin yorumlanması için anlamı belirler.Determines the means by which an error tolerance value is interpreted.

public enum class ToleranceType
public enum ToleranceType
type ToleranceType = 
Public Enum ToleranceType
Devralma
ToleranceType

Alanlar

Absolute 0

Hata toleransı mutlak bir değer olarak değerlendirilir.Error tolerance is treated as an absolute value.

Relative 1

Hata toleransı göreli bir değer olarak değerlendirilir.Error tolerance is treated as a relative value.

Şunlara uygulanır