TransformCollection.Enumerator.Reset Yöntem

Tanım

Numaralandırıcıyı, içindeki ilk öğeden önce olan ilk konumuna sıfırlar TransformCollection .Resets the enumerator to its initial position, which is before the first item in the TransformCollection.

public:
 virtual void Reset();
public void Reset ();
abstract member Reset : unit -> unit
override this.Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()

Uygulamalar

Özel durumlar

TransformCollectionNumaralandırıcı oluşturulduktan sonra değiştirildi.The TransformCollection was modified after the enumerator was created.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.