VisualCollection.Enumerator Yapı

Tanım

Visualİçindeki öğeleri numaralandırır VisualCollection .Enumerates Visual items in a VisualCollection.

public: value class VisualCollection::Enumerator : System::Collections::IEnumerator
public struct VisualCollection.Enumerator : System.Collections.IEnumerator
type VisualCollection.Enumerator = struct
    interface IEnumerator
Public Structure VisualCollection.Enumerator
Implements IEnumerator
Devralma
VisualCollection.Enumerator
Uygulamalar

Özellikler

Current

Koleksiyondaki geçerli öğeyi alır.Gets the current element in the collection.

Yöntemler

MoveNext()

Numaralandırıcıyı koleksiyondaki bir sonraki öğeye ilerletir.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Numaralandırıcı, koleksiyondaki ilk öğeden önceki ilk konumuna sıfırlanır.Resets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IEnumerator.Current

Bu üyelerin açıklaması için bkz Current ..For a description of this members, see Current.

Şunlara uygulanır