NameScope Oluşturucu

Tanım

NameScope sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the NameScope class.

public:
 NameScope();
public NameScope ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır