NameScope.IsReadOnly Özellik

Tanım

Topluluğun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Her zaman false döndürür.Always returns false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır