NameScope.Keys Özellik

Tanım

Sözlükteki anahtarların bir koleksiyonunu alır NameScope .Gets a collection of the keys in the NameScope dictionary.

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<System::String ^> ^ Keys { System::Collections::Generic::ICollection<System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<string> Keys { get; }
member this.Keys : System.Collections.Generic.ICollection<string>
Public ReadOnly Property Keys As ICollection(Of String)

Özellik Değeri

ICollection<String>

Sözlükteki anahtarların bir koleksiyonu NameScope .A collection of the keys in the NameScope dictionary.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır