NameScope.NameScope İliştirilmiş Özellik

Tanım

Dinamik olarak eklenmiş örnekleri alır veya ayarlar NameScope .Gets or sets dynamically attached NameScope instances.

see GetNameScope, and SetNameScope
see GetNameScope, and SetNameScope
see GetNameScope, and SetNameScope

Açıklamalar

Bu iliştirilmiş özellik XAML 'de iliştirilmiş özellik kullanımını veya GetNameScope koddaki ve erişimcilerinin kullanımını gerektirir SetNameScope .This attached property requires attached property usage in XAML, or use of the GetNameScope and SetNameScope accessors in code. XAML 'de NameScope ayarı yaygın değildir.Setting the namescope in XAML is not common. İliştirilmiş özellik kullanımı, xaml namescope uygulamaları için devralma paylaşmayan nesnelere xaml ad kapsamları iliştirmeyi kolaylaştırmaktır.The attached property usage is primarily to facilitate attaching XAML namescopes to objects that do not share inheritance for XAML namescope implementations. DependencyObject ve türetilmiş sınıflar bu devralmayı yerel olarak destekler.DependencyObject and derived classes support this inheritance natively.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field NameScopeProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.