NameScope.RegisterName(String, Object) Yöntem

Tanım

Geçerli XAML namescope 'a yeni bir ad-nesne çifti kaydeder.Registers a new name-object pair into the current XAML namescope.

public:
 virtual void RegisterName(System::String ^ name, System::Object ^ scopedElement);
public void RegisterName (string name, object scopedElement);
abstract member RegisterName : string * obj -> unit
override this.RegisterName : string * obj -> unit
Public Sub RegisterName (name As String, scopedElement As Object)

Parametreler

name
String

Verilen nesneyi eşlemek için kullanılacak ad.The name to use for mapping the given object.

scopedElement
Object

Belirtilen ada eşlenecek nesne.The object to be mapped to the provided name.

Uygulamalar

Özel durumlar

name veya scopedElement olarak sağlanmış null .name or scopedElement was provided as null.

name boş dize olarak sağlandıname was provided as empty string -veya--or- name Belirtilen bir XAML adı için geçersiz karakterler içerdiğinden, ayrıştırıcı tarafından reddedildiname provided was rejected by the parser, because it contained characters that are invalid for a XAML name -veya--or- name belirtilen yinelenen bir ad kaydıyla sonuçlanır.name provided would result in a duplicate name registration.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.