NameScope.SetNameScope(DependencyObject, INameScope) Yöntem

Tanım

Ekli Özellik için iliştirilmiş özellik kümesi erişimcisi sağlar NameScope .Provides the attached property set accessor for the NameScope attached property.

public:
 static void SetNameScope(System::Windows::DependencyObject ^ dependencyObject, System::Windows::Markup::INameScope ^ value);
public static void SetNameScope (System.Windows.DependencyObject dependencyObject, System.Windows.Markup.INameScope value);
static member SetNameScope : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.Markup.INameScope -> unit
Public Shared Sub SetNameScope (dependencyObject As DependencyObject, value As INameScope)

Parametreler

dependencyObject
DependencyObject

XAML namescope 'un değiştirileceği nesne.Object to change XAML namescope for.

value
INameScope

Arabirim atama kullanan yeni XAML namescope.The new XAML namescope, using an interface cast.

Özel durumlar

dependencyObject, null değeridir.dependencyObject is null.

Açıklamalar

Bu yöntemin amacı her ikisi de set NameScope xaml kullanımında iliştirilmiş bir özellik olarak kullanma ve koddaki eşdeğer işlemi gerçekleştirme erişimcisini sağlama için erişimci olarak davranır.The purpose of this method is both to act as the set accessor for using NameScope as an attached property in XAML usage, and to provide the accessor for performing the equivalent operation in code.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.