NameScope.IEnumerable<KeyValuePair<String,Object>>.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Bir toplulukta tekrarlanan bir numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^>> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^>>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,object>> IEnumerable<KeyValuePair<string,object>>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj>>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj>>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of KeyValuePair(Of String, Object)) Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of String, Object)).GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator<KeyValuePair<String,Object>>

Bir toplulukta tekrarlanan bir numaralayıcı.An enumerator that iterates through a collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır