NameScope.IEnumerable.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Bir toplulukta tekrarlanan bir numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

Bir toplulukta tekrarlanan bir numaralayıcı.An enumerator that iterates through a collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır