RequestNavigateEventArgs.Uri Özellik

Tanım

Gezinmekte olan içerik için Tekdüzen Kaynak tanımlayıcısı (URI).The uniform resource identifier (URI) for the content that is being navigated to.

public:
 property Uri ^ Uri { Uri ^ get(); };
public Uri Uri { get; }
member this.Uri : Uri
Public ReadOnly Property Uri As Uri

Özellik Değeri

Uri

Gezinmekte olan içerik için URI.The URI for the content that is being navigated to.

Şunlara uygulanır