Point(Double, Double) Oluşturucu

Tanım

PointBelirtilen koordinatları içeren yeni bir yapı oluşturur.Creates a new Point structure that contains the specified coordinates.

public:
 Point(double x, double y);
public Point (double x, double y);
new System.Windows.Point : double * double -> System.Windows.Point
Public Sub New (x As Double, y As Double)

Parametreler

x
Double

Yeni yapının x koordinatı Point .The x-coordinate of the new Point structure.

y
Double

Yeni yapının y koordinatı Point .The y-coordinate of the new Point structure.

Şunlara uygulanır