Point.Add(Point, Vector) Yöntem

Tanım

Bir Vector öğesine ekler Point ve sonucu bir yapı olarak döndürür Point .Adds a Vector to a Point and returns the result as a Point structure.

public:
 static System::Windows::Point Add(System::Windows::Point point, System::Windows::Vector vector);
public static System.Windows.Point Add (System.Windows.Point point, System.Windows.Vector vector);
static member Add : System.Windows.Point * System.Windows.Vector -> System.Windows.Point
Public Shared Function Add (point As Point, vector As Vector) As Point

Parametreler

point
Point

PointEklenecek yapı.The Point structure to add.

vector
Vector

VectorEklenecek yapı.The Vector structure to add.

Döndürülenler

Point

point ve vector değerinin toplamını döndürür.Returns the sum of point and vector.

Örnekler

Bu örnek bir Point öğesine ekler Vector ve sonucu bir yapı olarak döndürür Vector .This example adds a Point to a Vector and returns the result as a Vector structure.

private Point addPointAndVectorExample()
{
  Point point1 = new Point(10, 5);
  Vector vector1 = new Vector(20, 30);

  // Add Point and Vector using the static Add method.
  // pointResult is equal to (30,35).
  Point pointResult = Point.Add(point1, vector1);

  return pointResult;
}

Açıklamalar

Yapıya bir Point Yapı eklemek Point yasaktır.Adding a Point structure to a Point structure is prohibited.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.