QueryContinueDragEventArgs.EscapePressed Özellik

Tanım

ESC tuşuna basıldığında görüntülenen bir Boole değeri alır.Gets a Boolean value indicating whether the ESC key has been pressed.

public:
 property bool EscapePressed { bool get(); };
public bool EscapePressed { get; }
member this.EscapePressed : bool
Public ReadOnly Property EscapePressed As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

ESC tuşuna basıldığında gösteren bir Boole değeri.A Boolean value indicating whether the ESC key has been pressed. trueESC tuşuna basıldığında; Aksi takdirde, false .true if the ESC was pressed; otherwise, false.

Açıklamalar

Varsayılan olarak, QueryContinueDrag olay, Action Cancel ESC tuşuna basıldığında özelliğini olarak ayarlar.By default, the QueryContinueDrag event sets the Action property to Cancel if the ESC key is pressed.

Şunlara uygulanır