ResourceDictionary.GetEnumerator Yöntem

Tanım

' De IDictionaryEnumerator yinelemek için kullanılabilecek bir döndürür ResourceDictionary .Returns an IDictionaryEnumerator that can be used to iterate through the ResourceDictionary.

public:
 virtual System::Collections::IDictionaryEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IDictionaryEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IDictionaryEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IDictionaryEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IDictionaryEnumerator

Döndürülenler

IDictionaryEnumerator

İçin özel bir Numaralandırıcı ResourceDictionary .A specialized enumerator for the ResourceDictionary.

Uygulamalar

Açıklamalar

Yineleyici yalnızca temel sözlük içindir.The iterator is for the base dictionary only.

Şunlara uygulanır