DispatcherObject.Dispatcher Özellik

Tanım

Dispatcher DispatcherObject İle ilişkili olduğunu alır.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

public:
 property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ Dispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public System.Windows.Threading.Dispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public ReadOnly Property Dispatcher As Dispatcher

Özellik Değeri

Dispatcher

Dağıtıcı.The dispatcher.

Açıklamalar

Yalnızca üzerinde oluşturulan iş parçacığı Dispatcher DispatcherObject doğrudan erişebilir.Only the thread that the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject directly. DispatcherObjectÜzerinde oluşturulduğu iş parçacığı dışında bir iş parçacığından öğesine erişmek için, DispatcherObject Invoke BeginInvoke Dispatcher DispatcherObject ile ilişkili öğesine çağırın.To access a DispatcherObject from a thread other than the thread the DispatcherObject was created on, call Invoke and BeginInvoke on the Dispatcher the DispatcherObject is associated with.

Şunlara uygulanır