DispatcherObject.Dispatcher Özellik

Tanım

Dispatcher İleDispatcherObject ilişkili olduğunu alır.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

public:
 property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ Dispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public System.Windows.Threading.Dispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public ReadOnly Property Dispatcher As Dispatcher

Özellik Değeri

Dağıtıcı.The dispatcher.

Açıklamalar

Yalnızca üzerinde oluşturulan iş parçacığı Dispatcher DispatcherObject doğrudan erişebilir.Only the thread that the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject directly. Üzerinde DispatcherObject Dispatcher DispatcherObject Invoke oluşturulduğu iş parçacığı DispatcherObject dışında bir iş parçacığından öğesine erişmek için, ile ilişkili öğesine çağırın. BeginInvokeTo access a DispatcherObject from a thread other than the thread the DispatcherObject was created on, call Invoke and BeginInvoke on the Dispatcher the DispatcherObject is associated with.

Şunlara uygulanır