UIElement.PreviewMouseLeftButtonUp Olay

Tanım

Fare işaretçisi bu öğenin üzerindeyken farenin sol düğmesi bırakıldığında gerçekleşir.Occurs when the left mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::MouseButtonEventHandler ^ PreviewMouseLeftButtonUp;
public event System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler PreviewMouseLeftButtonUp;
member this.PreviewMouseLeftButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler 
Public Custom Event PreviewMouseLeftButtonUp As MouseButtonEventHandler 

Olay Türü

MouseButtonEventHandler

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu yönlendirilmiş olay bir öğe ağacı aracılığıyla bir tünel yolunu takip eden görünse de, bu, her biri tarafından öğe ağacı boyunca oluşturulan ve rsilinebilir olan doğrudan yönlendirilmiş bir olaydır UIElement .Although this routed event seems to follow a tunneling route through an element tree, it actually is a direct routed event that is raised and reraised along the element tree by each UIElement.

Bu olay, bir Mouse.PreviewMouseUp olay yolu üzerinde her öğe tarafından işlenen ekli bir olay olan temel bir etkinliğin fare düğmesi özelliklerini rapor eden, ilgili birkaç olaydan biridir.This event is one of several related events that report the mouse-button specifics of an underlying Mouse.PreviewMouseUp event, which is an attached event that is processed by each element along an event route.

Bu olayın olay verileri, temel alınan etkinliğin olay verilerini gösterir Mouse.PreviewMouseUp .The event data of this event exposes the event data of the underlying Mouse.PreviewMouseUp event. Bu olay, olay yolu üzerinde işlenmiş olarak işaretlenmişse, fare düğmesine özgü olaylar hala oluşturulur; Bununla birlikte, AddHandler olaya yönelik dinleyiciler olması için, zaten işlenmiş olarak işaretlenmiş olayları işleme seçeneğiyle birlikte, fare düğmesine özgü olayların işleyicilerini açıkça çağırarak eklenmesi gerekir.If that event is marked as handled along the event route, the mouse-button specific events are still raised; however, handlers of the mouse-button specific events must be added by explicitly calling AddHandler, with the option to handle events that are already marked as handled, in order to be listeners to the event. PreviewMouseLeftButtonUpİşlenmiş olarak işaretlerseniz, bu Mouse.PreviewMouseUp arada, rotada ve tüm ilgili etkinliklerde daha fazla dinleyici için işlenmiş olarak işaretlersiniz.If you mark PreviewMouseLeftButtonUp handled, you are essentially marking Mouse.PreviewMouseUp handled for all further listeners along the route, and on all related events.

Kavramsal olarak, bu olayı (ve diğer fare düğmesi olaylarını UIElement ) fare "hizmet" (sınıf tarafından sunulan hizmet tanımıyla birlikte) olarak düşünebilirsiniz Mouse .Conceptually, think of this event (and other mouse-button events on UIElement) to be a mouse "service" (with the service definition provided by the Mouse class). Olay, olay verilerinde orijinal fare olaylarının fare düğmesi durumlarını (sol-sağ ve yukarı doğru) kontrol etmek zorunda kalmayan kolaylığını ekler.The event adds the convenience of not needing to check the mouse button states (left-right, up-down) of the original mouse events in the event data. Standart olmayan düğmelerin durumlarını denetlemek gibi daha gelişmiş senaryolar için API 'Leri, ' de olduğu gibi sınıfında kullanmanız gerekebilir Mouse UIElement .For more advanced scenarios, such as checking for states of non-standard buttons, you might need to use the APIs on the Mouse class rather than those on UIElement.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewMouseLeftButtonUpEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy DirectDirect
TemsilciDelegate MouseButtonEventHandler

Şunlara uygulanır