IXpsFixedDocumentReader.DocumentNumber Özellik

Tanım

İçindeki belgenin sıfır tabanlı konumunu alır FixedDocumentSequence .Gets the zero-based position of the document in the FixedDocumentSequence.

public:
 property int DocumentNumber { int get(); };
public int DocumentNumber { get; }
member this.DocumentNumber : int
Public ReadOnly Property DocumentNumber As Integer

Özellik Değeri

Int32

Int32Dizideki belge konumunu temsil eden bir.An Int32 that represents the document location in the sequence.

Şunlara uygulanır