BasePackagingPolicy.AcquireXmlWriterForFixedDocumentSequence Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, için bir döndürür XmlWriter FixedDocumentSequence .When overridden in a derived class, returns an XmlWriter for a FixedDocumentSequence.

public:
 abstract System::Xml::XmlWriter ^ AcquireXmlWriterForFixedDocumentSequence();
public abstract System.Xml.XmlWriter AcquireXmlWriterForFixedDocumentSequence ();
abstract member AcquireXmlWriterForFixedDocumentSequence : unit -> System.Xml.XmlWriter
Public MustOverride Function AcquireXmlWriterForFixedDocumentSequence () As XmlWriter

Döndürülenler

XmlWriter

XmlWriterİçin FixedDocumentSequence .The XmlWriter for a FixedDocumentSequence.

Şunlara uygulanır