ReplicatorActivity.ChildCompleted Olay

Tanım

Alt etkinlik örneği çalıştırıldıktan sonra anında gerçekleşir ReplicatorActivity .Occurs immediately after the ReplicatorActivity finishes running a child activity instance.

public:
 event EventHandler<System::Workflow::Activities::ReplicatorChildEventArgs ^> ^ ChildCompleted;
public event EventHandler<System.Workflow.Activities.ReplicatorChildEventArgs> ChildCompleted;
member this.ChildCompleted : EventHandler<System.Workflow.Activities.ReplicatorChildEventArgs> 
Public Custom Event ChildCompleted As EventHandler(Of ReplicatorChildEventArgs) 

Olay Türü

EventHandler<ReplicatorChildEventArgs>

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.