WorkflowValidationFailedException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

SerializationInfoİle ilgili bilgilerle belirtilen ayarlar WorkflowValidationFailedException .Sets the specified SerializationInfo with information about the WorkflowValidationFailedException.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

info
SerializationInfo

Özel durumu seri hale getirmek ve seri durumdan çıkarmak için gereken verileri tutan nesnesine başvuru.Reference to the object that holds the data needed to serialize and deserialize the exception.

context
StreamingContext

, Özel durum verilerini seri hale getirmek için bir yol sağlar.Provides the means to serialize the exception data.

Açıklamalar

Bu yöntem uygular ISerializable.GetObjectData .This method implements ISerializable.GetObjectData.

Şunlara uygulanır