IXamlObjectWriterFactory Arabirim

Tanım

XamlObjectWriterGeçerli iç ayrıştırıcı bağlamını temel alan bir hizmeti temsil eder.Represents a service that generates a XamlObjectWriter that is based on the current internal parser context.

public interface class IXamlObjectWriterFactory
public interface IXamlObjectWriterFactory
type IXamlObjectWriterFactory = interface
Public Interface IXamlObjectWriterFactory

Açıklamalar

Bir iç fabrika sınıfı, bu hizmeti .NET Framework XAML Hizmetleri için uygular.An internal factory class implements this service for .NET Framework XAML Services. Hizmeti mevcut bir XAML nesne yazıcısından edinerek, GetXamlObjectWriter Yeni bir uyumlu xaml nesne yazıcısı oluşturmak için öğesini çağırabilirsiniz.By obtaining the service from an existing XAML object writer, you can call GetXamlObjectWriter to construct a new compatible XAML object writer. Fabrika tarafından oluşturulan nesne yazıcı, ilk yazma işlemi askıya alındıktan sonra nesne grafiğine yazmayı sürdürür.The factory-constructed object writer can resume writing to the object graph after the first write operation is suspended.

Yöntemler

GetParentSettings()

XamlObjectWriterSettingsÖzgün iç ayrıştırıcı bağlamından ' i döndürür.Returns the XamlObjectWriterSettings from the original internal parser context.

GetXamlObjectWriter(XamlObjectWriterSettings)

XamlObjectWriterETKIN xaml şema bağlamını temel alan bir döndürür.Returns a XamlObjectWriter that is based on active XAML schema context.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.