XamlException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext), Satır bilgisi verileri için serileştirme desteği sağlar ve sunar.Implements GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) and provides serialization support for the line information data.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

info
SerializationInfo

Serileştirilmiş nesne verilerini tutan nesne.The object that holds the serialized object data.

context
StreamingContext

Kaynak veya hedefle ilgili bağlamsal bilgi.The contextual information about the source or destination.

Öznitelikler

Özel durumlar

info, null değeridir.info is null.

Şunlara uygulanır