XamlSchemaContext.GetAllXamlNamespaces Yöntem

Tanım

Bu tarafından tutulan derlemeleri arar XamlSchemaContext ve bir ad alanı kümesi döndürür.Searches the assemblies that are held by this XamlSchemaContext and returns a set of namespaces.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ GetAllXamlNamespaces();
public virtual System.Collections.Generic.IEnumerable<string> GetAllXamlNamespaces ();
abstract member GetAllXamlNamespaces : unit -> seq<string>
override this.GetAllXamlNamespaces : unit -> seq<string>
Public Overridable Function GetAllXamlNamespaces () As IEnumerable(Of String)

Döndürülenler

IEnumerable<String>

Sıralanabilir bir ad alanı tanımlayıcıları kümesi.An enumerable set of namespace identifiers. Bu tanımlayıcılar dizeler olarak sağlanır.These identifiers are provided as strings.

Açıklamalar

Bu yöntem yalnızca oluşturma veya özellik ayarı üzerinden geçirildiklerinde başvuru derlemelerini arar.This method only searches the reference assemblies if they are passed in through construction or property setting. Başvuru derlemeleri olarak hiçbir derleme kurulmazsa, bu yöntemin mantığı bu etkin olan tüm yüklü derlemeleri inceler XamlSchemaContext .If no assemblies are established as reference assemblies, the logic of this method examines all loaded assemblies where this XamlSchemaContext is active.

Şunlara uygulanır