IXmlNamespaceResolver Arabirim

Tanım

Bir önek ve ad alanı eşlemesi kümesine salt okunurdur erişim sağlar.Provides read-only access to a set of prefix and namespace mappings.

public interface class IXmlNamespaceResolver
public interface IXmlNamespaceResolver
type IXmlNamespaceResolver = interface
Public Interface IXmlNamespaceResolver
Türetilmiş

Yöntemler

GetNamespacesInScope(XmlNamespaceScope)

Şu anda kapsamda olan tanımlı önek-ad alanı eşlemelerinin koleksiyonunu alır.Gets a collection of defined prefix-namespace mappings that are currently in scope.

LookupNamespace(String)

Belirtilen önekle eşlenen ad alanı URI 'sini alır.Gets the namespace URI mapped to the specified prefix.

LookupPrefix(String)

Belirtilen ad alanı URI 'sine eşlenen öneki alır.Gets the prefix that is mapped to the specified namespace URI.

Şunlara uygulanır