XmlDocumentType.WriteTo(XmlWriter) Yöntem

Tanım

Düğümü belirtilen öğesine kaydeder XmlWriter .Saves the node to the specified XmlWriter.

public:
 override void WriteTo(System::Xml::XmlWriter ^ w);
public override void WriteTo (System.Xml.XmlWriter w);
override this.WriteTo : System.Xml.XmlWriter -> unit
Public Overrides Sub WriteTo (w As XmlWriter)

Parametreler

w
XmlWriter

XmlWriterKaydetmek istediğiniz öğesine gidin.The XmlWriter to which you want to save.

Şunlara uygulanır