XmlTextReader.Close Yöntem

Tanım

Öğesini ReadState olarak değiştirir Closed .Changes the ReadState to Closed.

public:
 override void Close();
public override void Close ();
override this.Close : unit -> unit
Public Overrides Sub Close ()

Açıklamalar

Not

.NET Framework 2,0 ' den başlayarak, XmlReader XmlReader.Create Yeni işlevlerden faydalanmak için yöntemini kullanarak örnekler oluşturmanızı öneririz.Starting with the .NET Framework 2.0, we recommend that you create XmlReader instances by using the XmlReader.Create method to take advantage of new functionality.

Bu yöntem, okurken tutulan tüm kaynakları da serbest bırakır.This method also releases any resources held while reading. Bu okuyucu bir akış kullanılarak oluşturulduysa, bu yöntem Close temel alınan akışa da çağrı yapılır.If this reader was constructed using a stream, this method also calls Close on the underlying stream.

CloseZaten çağrılırsa hiçbir işlem yapılmaz.If Close has already been called, no action is performed.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.