IXPathNavigable Arabirim

Tanım

Sınıfına bir erişimci sağlar XPathNavigator .Provides an accessor to the XPathNavigator class.

public interface class IXPathNavigable
public interface IXPathNavigable
type IXPathNavigable = interface
Public Interface IXPathNavigable
Türetilmiş

Yöntemler

CreateNavigator()

Yeni bir XPathNavigator nesne döndürür.Returns a new XPathNavigator object.

Şunlara uygulanır