XPathNavigator Oluşturucu

Tanım

XPathNavigator sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the XPathNavigator class.

protected:
 XPathNavigator();
protected XPathNavigator ();
Protected Sub New ()

Açıklamalar

Bu Oluşturucu, bu türdeki durumu başlatmak için türetilmiş sınıf oluşturucuları tarafından çağırılır.This constructor is called by derived class constructors to initialize state in this type.

Şunlara uygulanır