XPathNavigator.MoveTo(XPathNavigator) Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, öğesini XPathNavigator belirtilen konumla aynı konuma taşımaktır XPathNavigator .When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the same position as the specified XPathNavigator.

public:
 abstract bool MoveTo(System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ other);
public abstract bool MoveTo (System.Xml.XPath.XPathNavigator other);
abstract member MoveTo : System.Xml.XPath.XPathNavigator -> bool
Public MustOverride Function MoveTo (other As XPathNavigator) As Boolean

Parametreler

other
XPathNavigator

XPathNavigatorTaşımak istediğiniz düğümde konumlandırılmış.The XPathNavigator positioned on the node that you want to move to.

Döndürülenler

Boolean

true başarılı olursa, XPathNavigator belirtilen konumla aynı konuma geçse XPathNavigator , aksi durumda, false .true if the XPathNavigator is successful moving to the same position as the specified XPathNavigator; otherwise, false. İse, false konumu XPathNavigator değiştirilmez.If false, the position of the XPathNavigator is unchanged.

Açıklamalar

Bu yöntem her zaman, true XPathNavigator belirtilen XPathNavigator aynı uygulamayı paylaşan ve geçerli olan aynı belge örneğinde işaret eden bir ise, her zaman döndürülür XPathNavigator .This method always returns true if the XPathNavigator specified is an XPathNavigator that shares the same implementation and points at the same document instance as the current XPathNavigator.

Bu yöntem her zaman, false XPathNavigator belirtilen, XPathNavigator geçerli olandan farklı bir uygulamaya sahip ise döndürür XPathNavigator .This method always returns false if the XPathNavigator specified is an XPathNavigator that has a different implementation than the current XPathNavigator.

Şunlara uygulanır