XPathNavigator.MoveToPrevious Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, öğesini XPathNavigator geçerli düğümün önceki eşdüzey düğümüne gider.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the previous sibling node of the current node.

public:
 abstract bool MoveToPrevious();
public abstract bool MoveToPrevious ();
abstract member MoveToPrevious : unit -> bool
Public MustOverride Function MoveToPrevious () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

true başarılı olursa önceki eşdüzey düğüme geçiş yaparsanız, XPathNavigator false önceki eşdüzey düğüm yoksa veya XPathNavigator bir öznitelik düğümüne yerleştirilse, aksi takdirde.true if the XPathNavigator is successful moving to the previous sibling node; otherwise, false if there is no previous sibling node or if the XPathNavigator is currently positioned on an attribute node. İse, false konumu XPathNavigator değiştirilmez.If false, the position of the XPathNavigator is unchanged.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.