AttributeIterator Yapı

Tanım

Tüm özniteliklerin üzerinde yinelenir.Iterates over all the attributes.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public value class AttributeIterator
public struct AttributeIterator
type AttributeIterator = struct
Public Structure AttributeIterator
Devralma
AttributeIterator

Açıklamalar

Gezgin durumu yalnızca MoveNext Yöntem döndürülürse değişir true .The state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Özellikler

Current

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

Geçerli sonuç Gezginini döndürür.Returns the current result navigator.

Yöntemler

Create(XPathNavigator)

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

Öğesini başlatır AttributeIterator .Initializes the AttributeIterator.

MoveNext()

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

Bir sonraki öznitelik düğümünde yineleyiciyi konumlandırır.Positions the iterator on the next attribute node.

Şunlara uygulanır