XPathPrecedingIterator.MoveNext Yöntem

Tanım

Yineleyiciyi ters belge sırasına göre sonraki önceki düğümde konumlandırır.Positions the iterator on the next preceding node in reverse document order.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
member this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

true Yineleyici bir sonraki önceki düğüme ayarlandıysa; Aksi takdirde, false .true if the iterator was set to the next preceding node; otherwise, false.

Açıklamalar

Yineleyici bir sonraki önceki düğüme ayarlandıysa, MoveNext yöntemi Current özelliği geçerli sonuç gezginiyle ayarlar; Aksi takdirde Current özellik değişmeden kalır.If the iterator was set to the next preceding node, the MoveNext method sets the Current property to the current result navigator; otherwise, the Current property remains unchanged.

Şunlara uygulanır