Duration.LessThan(Duration, Duration) Operatör

Tanım

Bir öğesinin başka bir örneğin değerinden küçük olup olmadığını belirler Duration .Determines if a Duration is less than the value of another instance.

public:
 static bool operator <(Windows::UI::Xaml::Duration t1, Windows::UI::Xaml::Duration t2);
public static bool operator < (Windows.UI.Xaml.Duration t1, Windows.UI.Xaml.Duration t2);
static member ( < ) : Windows.UI.Xaml.Duration * Windows.UI.Xaml.Duration -> bool
Public Shared Operator < (t1 As Duration, t2 As Duration) As Boolean

Parametreler

t1
Duration

Karşılaştırılacak ilk Duration .The first Duration to compare.

t2
Duration

Karşılaştırılacak ikinci Duration .The second Duration to compare.

Döndürülenler

Boolean

true hem hem t1 de t2 değerleri varsa ve küçüktür t1 t2 ; Aksi durumda, false .true if both t1 and t2 have values and t1 is less than t2; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu yapı Windows Çalışma Zamanı (WinRT) yapısının .NET projeksiyonunu temsil eder Duration .This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) Duration struct. Daha fazla bilgi için bkz. UWP API başvurusunda süre .For more information, see Duration in the UWP API reference.

Şunlara uygulanır