Accelerator.Equals(Object) Yöntem

Tanım

thisHızlandırıcıyı obj ile karşılaştırır ve true Eğer obj bir tür ise Accelerator ve buna eşitse döndürür. Aksi takdirde, döndürür false .

public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool

Parametreler

obj
Object

Karşılaştırılacak nesne.

Döndürülenler

Boolean

trueobjbir tür ise ve buna Accelerator eşitse. Aksi takdirde, döndürür false .

Şunlara uygulanır