Accelerator.GetHashCode Yöntem

Tanım

Kısayol tuşunu temsil eden küçük harf dizesinin diyez kodunu döndürür.

public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int

Döndürülenler

Int32

Şunlara uygulanır