Accelerator.Modifiers Özellik

Tanım

Yalnızca dahili kullanım içindir.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public System.Collections.Generic.IEnumerable<string> Modifiers { get; set; }
member this.Modifiers : seq<string> with get, set

Özellik Değeri

IEnumerable<String>
Öznitelikler

Şunlara uygulanır