Accelerator.Implicit(String to Accelerator) Operatör

Tanım

FromString(String)Yeni ' ye dönüştürmek için kullanır accelerator Accelerator .

public static implicit operator Xamarin.Forms.Accelerator (string accelerator);
static member op_Implicit : string -> Xamarin.Forms.Accelerator

Parametreler

accelerator
String

Hızlandırıcı tuş bileşimini temsil eden bir dize

Döndürülenler

Accelerator

AcceleratorHızlandırıcı açıklaması için yeni.

Açıklamalar

acceleratorbüyük veya küçük harflerden oluşan herhangi bir bileşimde ve platformda bulunan tüm anahtarlar için "CTRL", "CMD", "ALT", "SHIFT", "FN" veya "WIN" birleşimini içerebilir. Döndürülen Accelerator Modifiers dizisine belirtilen değiştiricilere sahip ve Keys dizisi kalan anahtarlarla doldurulmuştur.

Şunlara uygulanır