Accelerator.ToString Yöntem

Tanım

Hızlandırıcının metin gösterimini döndürür.

public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string

Döndürülenler

String

Hızlandırıcının metin temsili.

Şunlara uygulanır