Application.OnAppLinkRequestReceived(Uri) Yöntem

Tanım

Uygulama geliştiricileri, Kullanıcı bir uygulama bağlantısı isteği başlattığında yanıt vermek için bu yöntemi geçersiz kılar.

protected virtual void OnAppLinkRequestReceived (Uri uri);
abstract member OnAppLinkRequestReceived : Uri -> unit
override this.OnAppLinkRequestReceived : Uri -> unit

Parametreler

uri
Uri

İsteğin URI 'SI.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.